Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sigortalılar risk yönetimi, tahsilat ve tazminat hizmetlerine sahip olurlar…


Açıklama: YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin BECAN, Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında bilgilendirme de bulundu.
Kategori: STK
Eklenme Tarihi: 03 Kasım 2019
Geçerli Tarih: 26 Eylül 2020, 07:12
Site: Yalova Gazeteleri Haber Sitesi
URL: http://www.yalovagazeteleri.com/haber/8327-stk-devlet-destekli-alacak-sigortasi-ile-sigortalilar-.html


Devlet Destekli Alacak Sigortası hakkında bilgilendirme de bulunan YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin BECAN, “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”, Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan devlet destekli bir sistemdir.

Bu kapsamda Halk Sigorta A.Ş. 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sisteminin Hedef Kitlesini yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL yi aşmayan KOBİ ler oluşturmaktadır. Mikro ve küçük işletme sınıfına giren firmaların sadece yurt içi satışları kapsam dâhilinde olacaktır. Devlet Destekli Alacak Sigortası ile açık hesap, çek ve senet ile tüzel kişiliklere (Şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) vadeli faturalı satışlar teminat altındadır. Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS vb.) altında olan satışlar ve grup şirketleri ile kamu kurumları yapılan satışlar kapsam dışındadır. Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sigortalılar risk yönetimi, tahsilat ve tazminat hizmetlerine sahip olurlar.

Devlet Destekli alacak sigortasının birçok avantajı bulunmaktadır. KOBİ lerin ödenmeyen faturalara karşı kendilerini korumalarını salar, böylece finansal yapılarını güçlendirir, risklerini ölçme konusunda profesyonel destek alma imkânına sahip olurlar, bilançolarının aktif kalitesi büyür ve böylece bankalar nezdinde kredibilitesi artar. Kobiler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alır ve böylece maliyetleri azalır.

KOBİ’lerimizin öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı korunması yoluyla finansal yapıların güçlendirilmesi böylece asıl faaliyet alanlarına odaklanmalarına amaçlayan KOBİ’lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası hakkında detaylı bilgiye www.alacaksigortası.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.