ADD 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Bir Basın Açıklaması Yayınladı


Açıklama: Mustafa Kemal Atatürk; "Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez”
Kategori: KOCAELİ
Eklenme Tarihi: 08 Mart 2019
Geçerli Tarih: 04 Temmuz 2020, 22:22
Site: Yalova Gazeteleri Haber Sitesi
URL: http://www.yalovagazeteleri.com/haber/8065-kocaeli-add-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-bir-basin-acik.html


162 yıl önce, 8 Mart 1857'de, New York ta, çoğunluğu kadın olan binlerce tekstil işçisi, ağır iş koşullarının düzeltilmesi ve bir takım sosyal, ekonomik hak talepleriyle greve gitmişlerdir.


Bunun üzerine, yoğun bir polis şiddetiyle karşılaşan tekstil işçileri,  zorla fabrikaya kapatılmış ve fabrika ateşe verilmiştir. Çıkan yangın sonucu 129’ukadın, 146 kişi hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan bu acı olaylar, dünya emekçi kadın hareketinin de fitilini ateşlemiştir.

Birleşmiş Milletler, 16 Aralık 1977 tarihinde, 8 Mart tarihini, “Kadın Hakları İçin Birleşmiş Milletler Günü” olarak kabul etmesinin ardından B.M Üyesi pek çok ülkede, Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Arkadaşlar, kadınlar sadece fabrika veya işyerlerinde değil, hayatın her alanında sömürülmekte, ezilmekte, alınıp satılan birer meta olarak görülmekte, taciz edilmekte ve katledilmektedirler. Bu durum İslam coğrafyasında daha da katmerleşerek yaşanmaktadır.

 Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Şuna inanmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir” Sözleriyle Kadının yüceliğini ve yüceltilmesi gerektiğinin altını çizmiş ve yine "Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez” Sözleriyle de Tür kadınının vatanseverliğini, kahramanlığını ve fedakârlığını dile getirmiştir. Bu bakış açısıyla, yeni kurulan Modern Türkiye Cumhuriyetinde pek çok yasal düzenlemeyle kadın hakları güvence altına alınmıştır.

Başta seçme ve seçilme hakkı, medeni kanunla sağlanan tek eşlilik, eğitimde kadın erkek eşitliği, aile hukuku ve benzeri pek çok yasal düzenlemeyle kadın hakları konusunda pek çok dünya devletlerinin de önüne geçmiştir.

Cumhuriyetle beraber tüm bu olumlu adımların atılmış olmasına rağmen, günümüz Türkiye’sinde, pek çok şeyde olduğu gibi, Kadın hakları konusunda da, istenilen düzeye ulaşılamamıştır.

 Başta işsizlik, hayat pahalılığı, Çocuk yaşta evlilikler, muhafazakârlık, erkek şiddeti, töreler ve cehalet kadınlarımız için hayatı tekrar yaşanmaz hale getirmeye yetmiştir. Kadınlarımızın, sömürülmeden, ezilmeden özgürce bir yaşam sürdürmeleri, ancak ve ancak, Atatürkçü, devrimci, aydınlanmacı ve bilimsel bir bakış açısıyla mümkün olacaktır.

8 Mart dünya kadınlar gününün Ülkemizde de resmi tatil olması dilek ve temennileriyle,  dünya kadınlar gününü kutlar, saygı ve sevgiler sunarım.

8 Mart 2019

Atatürkçü Düşünce Derneği İZMİT Şubesi


Başkan Yardımcısı


Ayşe FİLİZ